ZZP’ers

Kenmerk van zzp’ers is dat zij als persoon hun eigen bedrijf zijn en daarmee hun individuele pad zelf inrichten. Het is een kunst om èn bevlogen te zijn èn een renderend bedrijf te runnen.

Starters

Starten vraagt om een goed gefundeerd plan. Jij bent zelf je eigen bedrijf. Jouw persoonlijke visie is de visie van je bedrijf. Het levert je veel op om dat woordelijk paraat te hebben. Jouw eigen specifieke kernwaarden geven zowel een houvast voor het kiezen van een toekomstgerichte ontwikkeling als voor het oplossen van praktische zaken en het nemen van korte termijnbeslissingen. Het coachingstraject is specifiek en zeer persoonlijk gericht, waardoor de starter een concept in handen krijgt dat werkt en precies op maat is afgestemd. Leidend voor het traject is de persoonlijke en gespecificeerde hoofdvraag die ten grondslag ligt van het te ontwikkelen strategisch plan. Voorbeelden van een dergelijke vraag:

  •  Hoe krijg ik een goed beeld van mijzelf om mezelf goed te profileren?
  • Op welke wijze krijg ik het voor elkaar om te werken aan mijn eigen bedrijf, mijn financiële onafhankelijkheid en mijn eigen welbevinden?
  • Is het mogelijk een strategisch plan te ontwikkelen voor mijn bedrijf dat rekening houdt met mijn keuzes van beschikbaarheid voor mijn bedrijf en mijn gezin?
Ervaren zzp’ers

Er komt altijd een moment waarop een vorm van twijfel ontstaat of de gekozen weg nog steeds de juiste is. Een ervaren zzp’er weet veel van zichzelf en het bedrijf, maar kan toch behoefte hebben aan reflectie over verdieping, verbreding of een algehele koerswijziging. Het is dan tijd om bewust ruimte te maken voor herijking van wat is. Het samenstellen van een (nieuw) strategisch meerjarenplan dat wordt opgesteld vanuit de eigen unieke persoonlijke kenmerken en werkwijze is dan een logische stap. Het geeft richting voor nieuwe stappen en nieuwe energie. Evenals bij starters is ook hier de persoonlijke hoofdvraag leidend voor het uiteindelijk te ontwikkelen strategische plan. Voorbeelden van een dergelijke vraag:

  • Ik voel mij niet meer thuis in de rol waarvoor organisaties mij inhuren. Hoe verander ik mijn huidige rol naar een andere rol die beter bij mij past?
  • Mijn intrinsieke motivatie dreigt te verminderen en ik krijg moeite om mijn werkzaamheden goed af te ronden. Wat zou ik kunnen doen voordat dit grote financiële gevolgen gaat krijgen? 
  • Welke waarde laat ik prevaleren bij het aannemen of bewerkstelligen van een klus? Mijn ideële doelstellingen of een zeer ruim inkomen?
Wat levert het op

Het volgen van een coachingstraject betekent dat er tijd wordt vrijgemaakt voor reflectie en ontwikkeling. De opbrengst is dat de zzp-ondernemer zichzelf verrijkt met nieuwe inzichten en nieuwe energie, waardoor het bedrijf beter geborgd is en jij als mens en ondernemer met een nieuw realisme aan de slag gaat.

Het traject

Het traject omvat meestal 8 à 10 gesprekken van 1,5 – 2 uur. Soms wordt er huiswerk meegegeven. Van het hele traject wordt een verslag bijgehouden. De coaching wordt afgesloten met een concreet en strategisch stappen- of meerjarenplan op maat. Zie ook werkwijze.

Een kennismakingsgesprek is altijd mogelijk. Vragen of meer informatie kan per telefoon of contactformulier.