Werkwijze

Kennismaking

Natuurlijk kan een traject pas echt van start gaan na een kennismakingsgesprek. Dat is de geschikte gelegenheid om elkaar te leren kennen en het traject te bespreken.

Gesprekken

Coaching van zzp’ers en werkzoekenden  start met het inventariseren van wat er zoal speelt en met welke vraag iemand bewust of onbewust rondloopt. Die vraag gaat beantwoord worden. Dat gaat gepaard met een onderzoek naar de werkelijke drijfveer, de inspiratiebron waar ieder zijn/haar energie vandaan haalt. Vaak leidt dit tot onverwachte vondsten en verrassingen.

De gesprekken zijn lichtvoetig en tegelijkertijd diepgaand. Het kan je raken om je eigen inspiratiebron te vinden of om die juist nog net niet te kunnen pakken. Vaak ligt alles echter veel dichterbij dan je denkt. De ontdekking geeft blijdschap en ontspanning.

Door het aanbrengen van structuur en logica ontstaat in de vervolggesprekken aan de hand van een businessmodel een logisch pad om uitgaande van je eigen drijfveer tot een strategisch stappenplan te komen. Er ontwikkelt zich een plan voor ondernemerschap of een stappenplan voor het vinden van ander of nieuw werk. In de praktijk blijkt dat het plan er ligt na 8 à 10 gesprekken.

Coaching voor kleine ondernemingen gaat in principe op dezelfde manier. De werkwijze wordt dan volledig  afgestemd op het aantal personen dat meedoet en andere specifieke omstandigheden.

Werkdocument

Tijdens elk traject wordt van de coachingsgesprekken een verslag gemaakt. Deze verslaglegging komt in het werkdocument. Het werkdocument kan na het afsluiten van de coaching worden gebruikt als naslagdocument.

Eindresultaat

De grote winst van de coaching laat zich vertalen in een bijzonder helder inzicht in de eigen fascinatie en drijfveer in relatie tot  werk en ondernemen. Als resultaat krijgt de klant het eigen strategisch plan overhandigd: het startmoment voor het zetten van nieuwe stappen vanuit een passend perspectief.

Kosten

Per coachingstraject of opdracht wordt in samenspraak met de klant een offerte opgesteld en overeengekomen.