Werkwijze

Kennismaking

Natuurlijk kan een traject pas echt van start gaan na een kennismakingsgesprek. Dat is de geschikte gelegenheid om elkaar te leren kennen en het traject te bespreken.

Persoonlijke coaching

dit wordt binnenkort gepubliceerd

 

Coaching van zzp’ers en kleine bedrijven

Coaching van zzp’ers start met het inventariseren van wat er zoal speelt en met welke vraag men bewust of onbewust rondloopt. Die vraag gaat beantwoord worden. Dat gaat gepaard met een onderzoek naar de werkelijke drijfveer, de inspiratiebron waar ieder zijn/haar energie vandaan haalt. Vaak leidt dit tot onverwachte vondsten en verrassingen.

Door het aanbrengen van structuur ontstaat in de vervolggesprekken een logisch pad om uitgaande van je eigen drijfveer tot een strategisch stappenplan te komen.

Coaching voor kleine ondernemingen gaat in principe op dezelfde manier. De werkwijze wordt dan volledig  afgestemd op het aantal personen dat meedoet en andere specifieke omstandigheden.

Werkdocument

Tijdens elk traject wordt van de coachingsgesprekken een verslag gemaakt. Deze verslaglegging komt in het werkdocument. Het werkdocument kan na het afsluiten van de coaching worden gebruikt als naslagdocument en is eigendom van de klant.

Kosten

Per coachingstraject of opdracht wordt in samenspraak met de klant een offerte opgesteld en overeengekomen.

Cursussen Verhalen vertellen

Bij elke workshop of cursus ligt het thema en de duur in principe al van tevoren vast. Voorlopig (het is nu april 2021) worden de cursussen online gegeven, maar het verlangen is om als dat weer mogelijk is ook weer op locatie te gaan werken. Inschrijven kan m.b.v. het contactformulier en de tarieven liggen van tevoren al vast.