Bedrijven

Het bedrijf als onderneming

Een onderneming is in feite een groep samenwerkende mensen. De ideale basis van die samenwerking is om met elkaar vanuit eenzelfde visie bij te dragen aan de missie van het bedrijf.

De eigen onderneming definiëren

De eigen onderneming echt kennen, start bij het zelfonderzoek naar de eigen missie en visie.  Dit gaat om bezieling. Het is noodzakelijk om deze zo nauwkeurig mogelijk te verwoorden. Door tijdens het proces van het definiëren te focussen op wat er al is, komt de essentie in beeld. Vaak levert dit verrassende resultaten op. Het is krachtig om te weten waar men gezamenlijk voor staat. Dat is de centrale basis voor het inzetten van een duidelijke koers en verdere ontwikkeling.

Het traject

Het coachingstraject ontrolt zich langs de specifieke vraag die vanuit de kleinere onderneming (profit en non-profit) wordt geformuleerd. Het gehele traject is gericht op het behalen van heldere doelstellingen. Voorbeelden:

  • gerichtere focus in ondernemen
  • inzichtelijk businessplan
  • strategisch meerjarenplan
  • meer plezier en succes in samenwerking binnen de onderneming
  • algehele kwaliteitsverbetering

Afhankelijk van de coachingsvraag wordt in gezamenlijk overleg een traject op maat vastgesteld.

Een kennismakingsgesprek is altijd mogelijk en kan telefonisch of per  contactformulier.